AVONEX® (Interferon beta-1a) je nejpoužívanějším léčivem u remitující-relabující formy roztroušené sklerózy (RS).

Celosvětově je přípravkem AVONEX® léčeno více než 135 000 pacientů s roztroušenou sklerózou. AVONEX® zpomaluje progresi remitující-relabující formy onemocnění, zpomaluje progresi disability a snižuje počet relapsů. AVONEX® je rovněž indikován již po první klinické atace RS u nemocných s obrazem RS při vyšetření mozku nukleární magnetickou rezonancí.

Více informací na
Kliknutím na odkaz budete přesměrování na stránky Evropské lékové agentury.