FAMPYRA® (fampridin v tabletách s prodlouženým uvolňováním) je přípravek indikovaný ke zlepšení chůze u dospělých pacientů s roztroušenou sklerózou (RS), s poruchou chůze (EDSS 4 - 7).

Fampridin je blokátor draslíkových kanálů, který zvyšuje tvorbu akčních potenciálů v demyelinizovaných axonech a zlepšuje neurologickou funkci. V klinických studiích bylo u pacientů, kteří odpovídali na léčbu přípravkem FAMPYRA® v intervalu 12 hodin (jedna tableta ráno a jedna tableta večer) zjištěno průměrné zrychlení chůze (T25FW) o 25% a klinicky významné zlepšení různých složek chůze měřených pomocí 12ti bodové škály Multiple Sclerosis Walking Scale (MSWS).

Léčivý přípravek FAMPYRA® není v současnosti hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Zdroj SPC přípravku FAMPYRA®

Více informací na

Kliknutím na odkaz budete přesměrování na stránky Evropské lékové agentury.