Společnost Biogen má díky více než 30 letům klinických zkušeností s roztroušenou sklerózou (RS) vedoucí postavení ve výzkumu RS. Společnost Biogen i nadále plní svůj závazek vůči pacientům prostřednictvím probíhajícího výzkumu, řešení a služeb k podpoře nenaplněných potřeb v léčbě RS. Biogen má v současnosti nejširší portfolio RS v oboru s přípravky, které pomáhají léčit celé spektrum relabujících forem RS. Prostřednictvím dostupných programů se neustále snažíme zlepšovat přístup pacientů k potřebným lékům.

Následující stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví.

Kliknutím na tlačítko „Pokračovat“ výslovně prohlašuji a potvrzuji, že:

  • jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat či předepisovat či poskytovat zdravotní péči;
  • jsem se seznámil s definicí odborníka uvedenou v předchozím bodu.