TECFIDERA® (dimethyl-fumarát) je perorální lék pro léčbu dospělých pacientů s relabující roztroušenou sklerózou, což je nejčastější forma onemocnění.

Přípravek TECFIDERA® prokázal v předklinických i klinických studiích své protizánětlivé a imunomodulační účinky. Dimethyl-fumarát a monomethyl-fumarát, což je primární metabolit dimethyl-fumarátu, významně potlačovaly aktivaci imunitních buněk a následné uvolňování proinflamatorních cytokinů při odpovědi na zánětlivé podněty u předklinických modelů.

Bylo prokázáno, že TECFIDERA® významně snižuje důležité hodnoty aktivity onemocnění včetně relapsů a vzniku mozkových lézí a také zpomaluje progresi invalidity v čase, přičemž vykazuje příznivý profil bezpečnosti a snášenlivosti. Přípravek Tecfidera je kontraindikovaný u pacientů se známou hypersenzitivitou na dimethyl-fumarát nebo kteroukoliv pomocnou látku přípravku TECFIDERA®. Nejčastějšími nežádoucími účinky u pacientů léčených přípravkem Tecfidera byly zrudnutí (návaly horka) a gastrointestinální příhody (tzn. průjem, nevolnost a bolest břicha). Tyto příhody se většinou objevují na počátku léčby a jsou u většiny pacientů mírného až středně závažného charakteru. U pacientů, u kterých byly příhody zrudnutí a gastrointestinální příhody zaznamenány, mohou tyto příznaky přetrvávat během celého průběhu léčby přípravkem TECFIDERA®.

Zdroj SPC přípravku TECFIDERA®

Více informací na

Kliknutím na odkaz budete přesměrování na stránky Evropské lékové agentury.