TYSABRI® (natalizumab) je schválen pro remitující-relabující formu roztroušené sklerózy (RS) v Evropské Unii i USA.

Podle výsledků klinické studie, publikované v časopise New England Journal of Medicine1, vede léčba natalizumabem ke:

  • Snížení ročních relapsů onemocnění o 68 % (p<0.001) v porovnání s placebem
  • Snížení relativního rizika progrese disability o 42-54 % (p<0.001) v porovnání s placebem.
  • Vzácnou, ale závažnou komplikací léčby je progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). Jedná se o oportunní virovou infekci mozku, která může vést ke smrti či významné invalidizaci. Natalizumab musí být proto podáván v monoterapii, se zvážením rizika a přínosu, pacienti léčeni natalizumabem musí být pravidelně kontrolováni.

1Polman CH, O'Connor PW, Havrdova E, Hutchinson M, Kappos L, Miller DH, Phillips JT, Lublin FD, Giovannoni G, Wajgt A, Toal M, Lynn F, Panzara MA, Sandrock AW; AFFIRM Investigators. A randomized, placebo-controlled trial of natalizumab for relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med. 2006 Mar 2;354(9):899-910.

Více informací na
Kliknutím na odkaz budete přesměrování na stránky Evropské lékové agentury.