Spolupracujeme se společností Genentech, členem Roche Group, na vývoji a komerčním využití rituximabu. Ve Spojených Státech dále spolupracujeme se společností Genentech na využití obinutuzumabu. Roche Group si udržuje výlučnou zodpovědnost za vývoj, výrobu a komerční využití rituximabu a obinutuzumabu v USA.