Veřejně přístupná odborná informační služba

Jsme připraveni zodpovědět Vaše další dotazy týkající se společností Biogen a Samsung Bioepis UK Limited a/nebo našich produktů v České republice – kontaktní informace naleznete v záložce Kontakt.

Seznam léčivých přípravků společnosti BIOGEN registrovaných v ČR 

AVONEX 30 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok   
Interferonum beta-1a                                                               SPC        PIL 
(prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok)

AVONEX 30 mikrogramů / 0,5 ml injekční roztok   
Interferonum beta-1a                                                               SPC        PIL 
(injekční roztok v předplněné injekční stříkačce)

AVONEX 30 mikrogramů / 0,5 ml injekční roztok v předplněném peru
Interferonum beta-1a                                                               SPC        PIL 
(injekční roztok v předplněném peru)

FAMPYRA 10 mg tablety s prodlouženým uvolňováním   
Fampridinum                                                                            SPC        PIL
(tableta s prodlouženým uvolňováním)

PLEGRIDY 63 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce   
PLEGRIDY 94 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce   
Peginterferonum beta-1a                                                         SPC        PIL
(injekční roztok v předplněné injekční stříkačce)

PLEGRIDY 63 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru
PLEGRIDY 94 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru
Peginterferonum beta-1a                                                         SPC        PIL
(injekční roztok v předplněném peru)

PLEGRIDY 125 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce   
Peginterferonum beta-1a                                                         SPC        PIL
(injekční roztok v předplněné injekční stříkačce)

PLEGRIDY 125 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru   
Peginterferonum beta-1a                                                         SPC        PIL
(injekční roztok v předplněném peru)

SPINRAZA 12 mg injekční roztok   
Nusinersenum                                                                          SPC        PIL
(injekční roztok v injekční lahvičce)

TECFIDERA 120 mg enterosolventní tvrdé tobolky  
Dimethylis fumaras                                                                  SPC        PIL
(enterosolventní tvrdá tobolka)

TECFIDERA 240 mg enterosolventní tvrdé tobolky  
Dimethylis fumaras                                                                  SPC        PIL
(enterosolventní tvrdá tobolka)

TYSABRI 300 mg koncentrát pro infuzní roztok
Natalizumabum                                                                       SPC        PIL 
(koncentrát pro infuzní roztok)

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE O DODÁVÁNÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ BIOGEN NA TRH V ČR

Seznam léčivých přípravků společnosti Samsung Bioepis UK Limited registrovaných v ČR 

BENEPALI 25mg, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce
Etanerceptum                                                                         SPC        PIL
(injekční roztok v předplněné injekční stříkačce)

BENEPALI 50 mg, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce  
Etanerceptum                                                                         SPC        PIL 
(injekční roztok v předplněné injekční stříkačce)

BENEPALI 50 mg, injekční roztok v předplněném peru 
Etanerceptum                                                                         SPC        PIL 
(injekční roztok v předplněném peru)

FLIXABI 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok 
Infliximabum                                                                           SPC        PIL 
(prášek pro koncentrát pro infuzní roztok)

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE O DODÁVÁNÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ Samsung Bioepis UK Limited NA TRH V ČR