Informace pro odborné pracovníky ve zdravotnictví

Následující stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví.

Kliknutím na tlačítko „Pokračovat“ výslovně prohlašuji a potvrzuji, že:

  • jsem odborníkem ve smyslu § 2a Zákona o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat či předepisovat či poskytovat zdravotní péči;
  • jsem se seznámil/a s definicí odborníka uvedenou v předchozím bodu.