Informace o přípravcích společnosti Biogen – pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví 

Následující stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví

 

AVONEX® (Interferonum beta-1a)

Více informací na
Kliknutím na odkaz budete přesměrován na stránky Evropské lékové agentury.

BENEPALI® (Etanerceptum)

Více informací na
Kliknutím na odkaz budete přesměrován na stránky Evropské lékové agentury.

FAMPYRA® (Fampridinum)

Více informací na
Kliknutím na odkaz budete přesměrován na stránky Evropské lékové agentury.

FLIXABI® (Infliximabum)

Více informací na
Kliknutím na odkaz budete přesměrován na stránky Evropské lékové agentury.

IMRALDI® (Adalimumabum)

Více informací na
Kliknutím na odkaz budete přesměrován na stránky Evropské lékové agentury.

PLEGRIDY® (peginterferonum beta-1a)

Více informací na
Kliknutím na odkaz budete přesměrován na stránky Evropské lékové agentury.

SPINRAZA® (Nusinersenum)

Přípravek SPINRAZA je první schválený onemocnění modifikující léčivý přípravek k léčbě osob se spinální svalovou atrofií (Spinal Muscular Atrophy, SMA).

Přípravek SPINRAZA obsahuje léčivou látku nusinersen, která patří do skupiny léčiv zvaných antisense oligonukleotidy.

Přípravek SPINRAZA je indikován k léčbě spinální svalové atrofie vázané na dlouhé raménko 5. chromozomu. Jedná se o nejčastější formu SMA a způsobuje ji genetická mutace chromosomu 5q.

Více informací na
Kliknutím na odkaz budete přesměrován na stránky Evropské lékové agentury.

TECFIDERA® (Dimethylis fumaras [DMF])

Více informací na
Kliknutím na odkaz budete přesměrován na stránky Evropské lékové agentury.

TYSABRI® (Natalizumabum)

Více informací na
Kliknutím na odkaz budete přesměrován na stránky Evropské lékové agentury.