VPOIS

Přehled

Veřejně přístupná odborná informační služba

Vítejte v sekci, která obsahuje informace o léčivých přípravcích společností BIOGEN a Samsung Bioepis NL B.V. registrovaných v České republice.

Povinnost zřídit tuto "veřejně přístupnou odbornou informační službu – VPOIS" vyplývá ze zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Na stránkách veřejně přístupné odborné informační služby naleznete ke všem lékům společností BIOGEN a Samsung Bioepis NL B.V.:

  • Souhrn údajů o přípravku (SPC)
  • Příbalovou informaci (PIL)
  • Aktuální informaci, zda je či není léčivý přípravek dodáván na trh v České republice

 

Veřejně přístupná odborná informační služba

Jsme připraveni zodpovědět Vaše další dotazy týkající se společností Biogen a Samsung Bioepis NL B.V. a/nebo našich produktů v České republice – kontaktní informace naleznete v záložce Kontakt.

Seznam léčivých přípravků společnosti BIOGEN registrovaných v ČR:

 

AVONEX® (Interferonum beta-1a)

AVONEX 30 mikrogramů / 0,5 ml injekční roztok   
Interferonum beta-1a                                                               SPC        PIL 
(injekční roztok v předplněné injekční stříkačce)

AVONEX 30 mikrogramů / 0,5 ml injekční roztok v předplněném peru
Interferonum beta-1a                                                               SPC        PIL 
(injekční roztok v předplněném peru)

FAMPYRA® (Fampridinum)

FAMPYRA 10 mg tablety s prodlouženým uvolňováním   
Fampridinum                                                                            SPC        PIL
(tableta s prodlouženým uvolňováním)

PLEGRIDY® (peginterferonum beta-1a)

PLEGRIDY 63 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce   
PLEGRIDY 94 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce   
Peginterferonum beta-1a                                                         SPC        PIL
(injekční roztok v předplněné injekční stříkačce, subkutánní podání)

PLEGRIDY 63 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru
PLEGRIDY 94 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru
Peginterferonum beta-1a                                                         SPC        PIL
(injekční roztok v předplněném peru, subkutánní podání)

PLEGRIDY 125 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce   
Peginterferonum beta-1a                                                         SPC        PIL
(injekční roztok v předplněné injekční stříkačce, subkutánní podání)

PLEGRIDY 125 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru   
Peginterferonum beta-1a                                                         SPC        PIL
(injekční roztok v předplněném peru, subkutánní podání)

PLEGRIDY 125 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce
Peginterferonum beta-1a                                                         SPC        PIL
(injekční roztok v předplněné injekční stříkačce, intramuskulární podání)

SPINRAZA® (Nusinersenum)

SPINRAZA 12 mg injekční roztok   
Nusinersenum                                                                          SPC        PIL
(injekční roztok v injekční lahvičce)

TECFIDERA® (Dimethylis fumaras [DMF])

TECFIDERA 120 mg enterosolventní tvrdé tobolky  
Dimethylis fumaras                                                                  SPC        PIL
(enterosolventní tvrdá tobolka)

TECFIDERA 240 mg enterosolventní tvrdé tobolky  
Dimethylis fumaras                                                                  SPC        PIL
(enterosolventní tvrdá tobolka)

TYSABRI® (Natalizumabum)

TYSABRI 300 mg koncentrát pro infuzní roztok
Natalizumabum                                                                       SPC        PIL 
(koncentrát pro infuzní roztok, intravenózní podání)

TYSABRI 150 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce
Natalizumabum                                                                       SPC        PIL 
(injekční roztok v předplněné injekční stříkačce, subkutánní podání)

VUMERITY® (Diroximeli fumaras)

VUMERITY 231 mg enterosolventní tvrdé tobolky
Diroximeli fumaras                                                                 SPC        PIL 
(enterosolventní tvrdá tobolka)

BENEPALI® (Etanerceptum)

BENEPALI 25 mg, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce
Etanerceptum                                                                         SPC        PIL
(injekční roztok v předplněné injekční stříkačce)

BENEPALI 50 mg, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce  
Etanerceptum                                                                         SPC        PIL 
(injekční roztok v předplněné injekční stříkačce)

BENEPALI 50 mg, injekční roztok v předplněném peru 
Etanerceptum                                                                         SPC        PIL 
(injekční roztok v předplněném peru)

FLIXABI® (Infliximabum)

FLIXABI 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok 
Infliximabum                                                                           SPC        PIL 
(prášek pro koncentrát pro infuzní roztok)

IMRALDI® (Adalimumabum)

IMRALDI 40 mg injekční roztok v předplněné injekční
Adalimumabum
(injekční roztok v předplněné injekční stříkačce)

IMRALDI 40 mg injekční roztok v předplněném peru 
Adalimumabum
(injekční roztok v předplněném peru)

IMRALDI 40 mg/0,8 ml injekční roztok
Adalimumabum
(injekční roztok v injekční lahvičce)

SPC
PIL