Věda a inovace

Biogen scientist working in the Cambridge, MA labs

Pracujeme v oblastech onemocnění, ve kterých relevantní terapie nejvíce chybí. Pracujeme neúnavně s vědomím toho, že nové možnosti léčby čekají na své objevení. Jako přední světová biotechnologická společnost se snažíme pracovat s nadějí, že kterýkoli den se může stát historickým bodem v našem úsilí o inovativní léčbu.

Terapeutické oblasti

Naší hnací silou ve společnosti Biogen je potenciál změnit životy pacientů

Amyotrofická laterální skleróza (ALS)

Společnost Biogen se již více než deset let věnuje rozvoji výzkumu ALS, aby lépe porozuměla všem formám tohoto ničivého onemocnění, které v současné době postihuje přibližně 168 000 lidí na celém světě.

Zjistěte více
Alzheimerova choroba a demence

Naše přední neurologická výzkumná a vývojová organizace hledá nové přístupy k dříve neřešitelným neurodegenerativním onemocněním, jako je například Alzheimerova choroba.

Zjistěte více
Roztroušená skleróza (RS)

Společnost Biogen je již více než 25 let průkopníkem ve vývoji léčby roztroušené sklerózy. V inovacích pokračujeme i nadále, abychom léčbu RS posunuli dopředu a zlepšili tak výsledky pro pacienty. Náš výzkum se zaměřuje na potenciálně inovativní terapie, včetně potenciální nápravy poškození způsobených RS. Náš probíhající výzkum neurodegenerace a reparace nervů pomůže vytvořit nová terapeutická řešení, která nás mohou přiblížit k objevu léčby RS.

Zjistěte více
Spinální svalová atrofie (SMA)

Společnost Biogen se snaží zlepšovat životy pacientů se SMA a jejich rodin prostřednictvím pokračujícího výzkumu, odstraňováním překážek v přístupu k léčbě a poskytováním podpůrných programů. V prosinci 2017 zahájila společnost Biogen novou spolupráci se společností Ionis, jejímž cílem je identifikovat nové terapeutické možnosti léčby SMA a pomoci pacientům postiženým tímto závažným onemocněním.

Zjistěte více

Průlom v oblasti vědy

Zaměřujeme se na obtížně léčitelné nemoci, a proto se náš program věnuje zejména výzkumu v terapeutických oblastech, kde máme podle našeho názoru nejlepší příležitost poskytnout pacientům inovativní léky a chránit veřejné zdraví.

Biogen Digital Health

Biogen Digital Health usiluje o změnu životů pacientů a společnosti Biogen tím, že z personalizované a digitální medicíny v oblasti neurovědy dělá realitu.