Terapeutické oblasti

Roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza (RS)

Roztroušená skleróza (RS) je komplexní, heterogenní, chronické onemocnění, které vyžaduje individuální léčbu po celý život. Toto onemocnění zasahuje centrální nervový systém a narušuje tok informací v mozku a mezi mozkem a tělem, čímž vznikají nepředvídatelné příznaky.1

Náš přístup

V uplynulých čtyřech desetiletích se společnost Biogen snažila o to, aby vědecké poznatky vedly ke smysluplným pokrokům pro komunitu pacientů s RS. Naše hlavní portfolio, které se opírá o ověřené profily bezpečnosti a účinnosti, neustálé investice do našich produktů a komplexní služby a řešení, nám umožňuje nabízet širokou škálu možností, které odpovídají neustále se vyvíjejícím potřebám pacientů s RS a umožňují lepší individualizovanou léčbu onemocnění.

Inovativní výzkum

Léčba RS a potřeby pacientů se neustále vyvíjejí, a proto se společnost Biogen nadále zaměřuje na nové výzkumné iniciativy a technologické inovace s cílem prohloubit porozumění RS a zlepšit výsledky pacientů. Zatímco se soustředíme na vývoj léků, které máme momentálně v našem výzkumném plánu, usilujeme o průkopnictví převratných terapií pro prevenci a léčbu RS prostřednictvím zkoumání nových vědeckých poznatků, včetně nových léčebných přístupů, jako jsou vakcinační buněčné terapie, zkoumání nových mechanismů demyelinizace a neuroprotekce a vývoje dalších předklinických modelů, které mají lepší předvídatelnost v oblasti translace.

Fakta a čísla

2,8 milionu

Odhaduje se, že na celém světě žije 2,8 milionu lidí s RS.2

1,8 milionu

Více než 1,8 milionu lidí bylo léčeno léčbou modifikující nemoc od společnosti Biogen.2

Více než 25 let

Již více než 25 let jsme v první linii výzkumu a vývoje nových způsobů léčby RS.2