Zdravotničtí pracovníci

Informace o přípravcích společnosti Biogen 

Následující stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví:

AVONEX (INTERFERONUM BETA-1A)

Více informací na
Kliknutím na odkaz budete přesměrován na stránky Evropské lékové agentury.

BENEPALI® (ETANERCEPTUM)

Více informací na
Kliknutím na odkaz budete přesměrován na stránky Evropské lékové agentury.

FAMPYRA® (FAMPRIDINUM)

Více informací na
Kliknutím na odkaz budete přesměrován na stránky Evropské lékové agentury.

FLIXABI® (INFLIXIMABUM)

Více informací na
Kliknutím na odkaz budete přesměrován na stránky Evropské lékové agentury.

IMRALDI® (ADALIMUMABUM)

Více informací na
Kliknutím na odkaz budete přesměrován na stránky Evropské lékové agentury.

PLEGRIDY (PEGINTERFERONUM BETA-1A)

Více informací na
Kliknutím na odkaz budete přesměrován na stránky Evropské lékové agentury.

SPINRAZA® (NUSINERSENUM)

Přípravek SPINRAZA je první schválený onemocnění modifikující léčivý přípravek k léčbě osob se spinální svalovou atrofií (Spinal Muscular Atrophy, SMA).

Přípravek SPINRAZA obsahuje léčivou látku nusinersen, která patří do skupiny léčiv zvaných antisense oligonukleotidy.

Přípravek SPINRAZA je indikován k léčbě spinální svalové atrofie vázané na dlouhé raménko 5. chromozomu. Jedná se o nejčastější formu SMA a způsobuje ji genetická mutace chromosomu 5q.

Více informací na
Kliknutím na odkaz budete přesměrován na stránky Evropské lékové agentury.

TECFIDERA® (DIMETHYLIS FUMARAS [DMF])

Více informací na
Kliknutím na odkaz budete přesměrován na stránky Evropské lékové agentury.

TYSABRI (NATALIZUMABUM)

Více informací na
Kliknutím na odkaz budete přesměrován na stránky Evropské lékové agentury.

VUMERITY (DIROXIMELI FUMARAS)

Více informací na
Kliknutím na odkaz budete přesměrován na stránky Evropské lékové agentury.