Grantový Program Společnosti Biogen

CZ / EN

Společnost Biogen si klade za cíl, v souladu se  svojí celosvětovou strategií pro poskytování grantů a darů, urychlit vědecké inovace, řešit nenaplněné potřeby pacientů a podpořit vzdělávání v oblasti zdravotnictví a zvyšování povědomí o onemocněních prostřednictvím různých programů a iniciativ.

Grant je finanční příspěvek poskytnutý způsobilé organizaci na podporu konkrétního, časově omezeného projektu nebo programu se stanovenými cíli, bez hmatatelného obchodního přínosu nebo protiplnění pro společnost Biogen.

Níže jsou uvedeny informace týkající se Grantového programu společnosti Biogen.

Typy grantového financování
 • Medicínské vzdělávání – poskytnutí finančních prostředků způsobilé instituci nebo organizaci na podporu nezávislých medicínských vzdělávacích aktivit pro zdravotnické a výzkumné pracovníky. Medicínské vzdělání může být akreditované nebo neakreditované.
 • Vzdělávání pacientů – poskytnutí finančních prostředků způsobilé instituci nebo organizaci na podporu vzdělávacích aktivit pro pacienty nebo poskytovatele péče. Tyto programy nesmí sloužit k propagaci.
 • Stipendia – poskytnutí finančních prostředků vzdělávacích programů vytvořených lékařskými fakultami, akademickými zdravotnickými  institucemi, fakultními nemocnicemi nebo jinými organizacemi zaměřenými na zdravotní péči na podporu fakultních a hostujících akademických pracovníků při rozvoji jejich vzdělávacích a výzkumných aktivit.
 • Infrastruktura – poskytnutí finančních prostředků na modernizaci infrastruktury (např. objektů; vybavení, které může zahrnovat fyzické vybavení i IT/software) pro zdravotnické organizace nebo instituce, pokud to umožňuje místní kodex. Žádosti o grant na infrastrukturu musí mít více zdrojů financování, tedy kromě společnosti Biogen alespoň jednu další farmaceutickou/biotechnologickou společnost.
 • Obecný grant – poskytnutí finančních prostředků na podporu programu nebo projektu, který nespadá do žádné jiné výše definované kategorie grantu.

Prostřednictvím grantového programu společnosti Biogen není poskytováno financování cestovních výdajů na podporu účasti zdravotnických pracovníků na kongresech nebo jiných vzdělávacích programech.

Kritéria žádosti o grant a způsobilosti organizace
 • Žádost o grant musí být nevyžádaná
 • Žádost o grant nesmí poskytovat hmatatelný obchodní přínos nebo protiplnění pro společnost Biogen
 • Financování je povoleno pouze legálně založeným organizacím; grant nelze poskytnout jednotlivcům
 • Žádající organizace musí být registrována déle než 2 roky
 • Žádost o grant musí být podána na budoucí projekt nebo program
 • Požadovaná částka financování musí odrážet skutečnou a spravedlivou tržní hodnotu navrhovaných aktivit
 • Je upřednostňováno financování nejen od společnosti Biogen, ale i dalších farmaceutických/biotechnologických společností (tj. několik zdrojů financování)
 • Žádající organizace musí potvrdit přijetí platby a ověřit, jak byly prostředky použity na všechny předchozí aktivity podporované společností Biogen  

Žádající organizace a žádost o grant musí být plně v souladu se všemi regionálními a místními kodexy, zákony a oborovými předpisy, zejména se zákony a předpisy o boji proti korupci, transparentnosti a ochraně osobních údajů.

Společnost Biogen nesmí žádající organizaci poskytnout žádné podstatné vstupní informace ani pomoc při přípravě nebo podání žádosti o grant.

Společnost Biogen si vyhrazuje právo zamítnout jakoukoli žádost o grant, která nesplňuje kritéria žádosti a způsobilosti.

Společnost Biogen může kdykoli v rámci grantového programu upravit žádost o grant a kritéria způsobilosti.

 

Další informace

Navštivte prosím webovou stránku Global Grants and Giving společnosti Biogen, kde najdete další informace, včetně:

 • oblastí zájmu společnosti Biogen
 • předkládání žádostí a termíny jejich zpracování
 • požadavků a kritérií na granty
 • informačních zdrojů pro žadatele
Jak zažádat

Kliknutím zde přejdete na Grants and Giving portál společnosti Biogen. Přihlaste se na portál pomocí existujícího účtu nebo vytvořte účet výběrem možnosti „New Users?“.

Vezměte prosím na vědomí, že veškeré žádosti o grant musí být v angličtině.

Pokud potřebujete další informace, zašlete prosím svůj požadavek na adresu grantsandgiving@biogen.com.