Terapeutické oblasti

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba, nejčastější forma demence, je progresivní neurologické onemocnění, které narušuje myšlení a nezávislost milionů lidí na celém světě. V současné době žije na celém světě více než 55 milionů lidí s demencí, přičemž u 60-70 % z nich se jedná o Alzheimerovu chorobu.2

Alzheimerova choroba je obvykle diagnostikována u osob starších 65 let, ale začíná již dříve, přičemž nenápadné neurologické změny se objevují roky nebo dokonce desetiletí předtím, než se objeví příznaky.1 U mnoha lidí se projevují časné, často nerozpoznané příznaky mírné kognitivní poruchy.3

Náš přístup

Společnost Biogen, vedená svým závazkem vůči pacientům a silným ekonomickým zázemím, se i nadále věnuje dalšímu výzkumu a léčbě Alzheimerovy choroby s cílem pomoci řešit potřeby v oblasti tohoto náročného onemocnění s důrazem na časná stadia onemocnění.

Inovativní výzkum

Chápeme, jak neuvěřitelně náročná je léčba tohoto složitého onemocnění, a proto s ohledem na pacienty s Alzheimerovou chorobou, jejich rodiny a poskytovatele zdravotní péče, nikdy nepřestaneme usilovat o hledání nových možností. V současné době provádíme klinické studie, abychom vyhodnotili účinnost a bezpečnost terapií, na kterých pracujeme v rámci našeho výzkumného programu, včetně Alzheimerovy choroby.

Porozumění Alzheimerově chorobě

S přibývajícím věkem může mnoho lidí pozorovat změny paměti a myšlení. Zpočátku mohou být tyto změny tak nenápadné, že je lze snadno vysvětlovat jako normální stárnutí – a také tomu tak může být. Je však také možné, že se jedná o první příznaky Alzheimerovy choroby.

Fakta a čísla

60–70 %

Alzheimerova choroba je nejčastější příčinou demence a zodpovídá za 60-70 % ze všech případů.2

10 milionů

V současné době žije na celém světě více než 55 milionů lidí s demencí a každý rok přibývá téměř 10 milionů nových případů.2

cca 75 %

Celosvětově není diagnostikováno přibližně 75 % lidí s demencí, přičemž se předpokládá, že v některých zemích s nižšími a středními příjmy jde až o 90 %.4

Reference
  1. Johns Hopkins University, “Alzheimer’s Disease.” Alzheimer’s Disease, Johns Hopkins University. 2023, https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/alzheimers-disease
  2. World Health Organisation, “Dementia.” Fact Sheet Dementia, World Health Organisation, 2023, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia
  3. Alzheimer’s Association, “Mild Cognitive Impairment (MCI).” Mild Cognitive Impairment, Alzheimer’s Association, 2023, https://www.alz.org/alzheimers-dementia/what-is-dementia/related_conditions/mild-cognitive-impairment.
  4. Alzheimer’s Disease International, “World Alzheimer’s Report 2022.” World Alzheimer’s Report 2022, 2022, https://www.alzint.org/resource/world-alzheimer-report-2022/