Věda a inovace

Terapeutické oblasti

Woman in blue shirt holding a baby and kissing him on the forehead

Naší hnací silou ve společnosti Biogen je potenciál změnit životy pacientů.

Amyotrofická laterální skleróza (ALS)

Společnost Biogen se již více než deset let věnuje rozvoji výzkumu ALS, aby lépe porozuměla všem formám tohoto ničivého onemocnění, které v současné době postihuje přibližně 168 000 lidí na celém světě. 

Alzheimerova choroba a demence

Naše přední neurologická výzkumná a vývojová organizace hledá nové přístupy k dříve neřešitelným neurodegenerativním onemocněním, jako je například Alzheimerova choroba. 

Friedreichova ataxie (FA)

Společnosti Biogen získala v září 2023 společnost Reata Pharmaceuticals. Jsme hrdí na to, že můžeme navázat na vynikající práci společnosti Reata Pharmaceuticals při uvedení první a jediné léčby FA u dospělých a dospívajících ve věku 16 let a starších, kterou schválila FDA (Food and Drug Administration) ve Spojených státech amerických i EC (European Comission). Společnost Biogen využije své odborné znalosti a schopnosti v oblasti vzácných onemocnění k tomu, aby pomohla zpřístupnit tuto léčbu většímu počtu pacientů žijících s touto devastující nemocí.

Roztroušená skleróza (RS)

Společnost Biogen je již více než 25 let průkopníkem ve vývoji léčby roztroušené sklerózy. V inovacích pokračujeme i nadále, abychom léčbu RS posunuli dopředu a zlepšili tak výsledky pro pacienty. Náš výzkum se zaměřuje na potenciálně inovativní terapie, včetně potenciální nápravy poškození způsobených RS. Náš probíhající výzkum neurodegenerace a reparace nervů pomůže vytvořit nová terapeutická řešení, která nás mohou přiblížit k objevu léčby RS. 

Spinální svalová atrofie (SMA)

Společnost Biogen se snaží zlepšovat životy pacientů se SMA a jejich rodin prostřednictvím pokračujícího výzkumu, odstraňováním překážek v přístupu k léčbě a poskytováním podpůrných programů. V prosinci 2017 zahájila společnost Biogen novou spolupráci se společností Ionis, jejímž cílem je identifikovat nové terapeutické možnosti léčby SMA a pomoci pacientům postiženým tímto závažným onemocněním.