Terapeutické oblasti

Amyotrofická laterální skleróza

Amyotrofická laterální skleróza (ALS)

ALS je progresivní neurodegenerativní onemocnění, které zbavuje člověka schopnosti pohybu a vede ke ztrátě schopnosti mluvit – a nakonec i dýchat.

Náš přístup

Společnost Biogen se již více než deset let věnuje rozvoji výzkumu ALS, aby lépe porozuměla všem formám tohoto devastujícího onemocnění, které v současné době postihuje přibližně 168 000 lidí na celém světě.

Inovativní výzkum

Jsme odhodláni s pomocí zavedených vědeckých kapacit a navázáním silné spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje postupovat podle vědeckých poznatků a rozvíjet komplexní multimodální portfolio ALS, které podpoří naše dlouhodobé vedoucí postavení v této oblasti.

Mechanismus onemocnění: ALS

Amyotrofická laterální skleróza (ALS) je smrtelné neurodegenerativní onemocnění dospělých. Mezi příznaky patří postupné ochabování svalů, ochrnutí a problémy s dýcháním. Další informace o průběhu onemocnění u dospělých naleznete ve videu.

Klinické studie

Společnost Biogen provádí klinické studie zkoumající ALS a její budoucí léčbu a vyhodnocuje účinnost a bezpečnost zkoumaných léčivých přípravků.

Fakta a čísla

168 000

Na celém světě trpí ALS přibližně 168 000 lidí.1

3–5 let

Průměrná délka života lidí s ALS je tři až pět let od nástupu příznaků.2

2 %

Dvě procenta případů ALS jsou způsobena mutacemi v genu SOD1. Délka života u SOD1-ALS se značně liší, někteří pacienti přežívají méně než rok.1

Reference
  1. Brown CA, Lally C, Kupelian V, Flanders WD. Estimated Prevalence and Incidence of Amyotrophic Lateral Sclerosis and SOD1 and C9orf72 Genetic Variants. Neuroepidemiology. 2021
  2. Brown RH, Al-Chalabi A. Amyotrophic Lateral Sclerosis. N Engl J Med. 2017 Jul 13