VPOIS

Veřejně přístupná odborná informační služba

Vítejte v sekci, která obsahuje informace o léčivých přípravcích společností BIOGEN a Samsung Bioepis NL B.V. registrovaných v České republice.

Povinnost zřídit tuto "veřejně přístupnou odbornou informační službu – VPOIS" vyplývá ze zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Na stránkách veřejně přístupné odborné informační služby naleznete ke všem lékům společností BIOGEN a Samsung Bioepis NL B.V.:

  • Souhrn údajů o přípravku (SPC)
  • Příbalovou informaci (PIL)
  • Aktuální informaci, zda je či není léčivý přípravek dodáván na trh v České republice

Veřejně přístupná odborná informační služba

Jsme připraveni zodpovědět Vaše další dotazy týkající se společností Biogen a Samsung Bioepis NL B.V. a/nebo našich produktů v České republice – kontaktní informace naleznete v záložce Kontakt.

Seznam léčivých přípravků společnosti BIOGEN registrovaných v ČR:

AVONEX(INTERFERONUM BETA-1A)

AVONEX 30 mikrogramů / 0,5 ml injekční roztok   
Interferonum beta-1a SPC PIL
(injekční roztok v předplněné injekční stříkačce)

AVONEX 30 mikrogramů / 0,5 ml injekční roztok v předplněném peru
Interferonum beta-1a SPC PIL
(injekční roztok v předplněném peru)

FAMPYRA® (FAMPRIDINUM)

FAMPYRA 10 mg tablety s prodlouženým uvolňováním
Fampridinum SPC PIL
(tableta s prodlouženým uvolňováním)

PLEGRIDY (PEGINTERFERONUM BETA-1A)

PLEGRIDY 63 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce   
PLEGRIDY 94 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce   
Peginterferonum beta-1a SPC PIL
(injekční roztok v předplněné injekční stříkačce, subkutánní podání)

PLEGRIDY 63 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru
PLEGRIDY 94 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru
Peginterferonum beta-1a SPC PIL
(injekční roztok v předplněném peru, subkutánní podání)

PLEGRIDY 125 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce   
Peginterferonum beta-1a SPC PIL
(injekční roztok v předplněné injekční stříkačce, subkutánní podání)

PLEGRIDY 125 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru   
Peginterferonum beta-1a SPC PIL
(injekční roztok v předplněném peru, subkutánní podání)

PLEGRIDY 125 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce
Peginterferonum beta-1a SPC PIL
(injekční roztok v předplněné injekční stříkačce, intramuskulární podání)

SPINRAZA® (NUSINERSENUM)

SPINRAZA 12 mg injekční roztok   
Nusinersenum SPC PIL
(injekční roztok v injekční lahvičce)

TECFIDERA® (DIMETHYLIS FUMARAS [DMF])

TECFIDERA 120 mg enterosolventní tvrdé tobolky  
Dimethylis SPC PIL
(enterosolventní tvrdá tobolka)

TECFIDERA 240 mg enterosolventní tvrdé tobolky  
Dimethylis SPC PIL
(enterosolventní tvrdá tobolka)

TYSABRI (NATALIZUMABUM)

TYSABRI 300 mg koncentrát pro infuzní roztok
Natalizumabum SPC PIL
(koncentrát pro infuzní roztok, intravenózní podání)

TYSABRI 150 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce
Natalizumabum SPC PIL
(injekční roztok v předplněné injekční stříkačce, subkutánní podání)

VUMERITY (DIROXIMELI FUMARAS)

VUMERITY 231 mg enterosolventní tvrdé tobolky
Diroximeli fumaras SPC PIL
(enterosolventní tvrdá tobolka)

BENEPALI® (ETANERCEPTUM)

BENEPALI 25 mg, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce
Etanerceptum SPC PIL
(injekční roztok v předplněné injekční stříkačce)

BENEPALI 50 mg, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce  
Etanerceptum SPC PIL
(injekční roztok v předplněné injekční stříkačce)

BENEPALI 50 mg, injekční roztok v předplněném peru 
Etanerceptum SPC PIL
(injekční roztok v předplněném peru)

FLIXABI®(INFLIXIMABUM)

FLIXABI 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok 
Infliximabum SPC PIL
(prášek pro koncentrát pro infuzní roztok)

IMRALDI® (ADALIMUMABUM)

IMRALDI 40 mg injekční roztok v předplněné injekční
Adalimumabum
(injekční roztok v předplněné injekční stříkačce)

IMRALDI 40 mg injekční roztok v předplněném peru 
Adalimumabum SPC PIL
(injekční roztok v předplněném peru)

IMRALDI 40 mg/0,8 ml injekční roztok
Adalimumabum
(injekční roztok v injekční lahvičce)