O nás

Caring Deeply. Working Fearlessly. Changing Lives. ™

Naše poslání ve společnosti Biogen má jasný cíl: být průkopníky v neurovědách.

Od roku 1978, kdy Charles Weissmann, Heinz Schaller, Kenneth Murray a nositelé Nobelovy ceny Walter Gilbert a Phillip Sharp založili společnost Biogen jako jednu z prvních globálních biotechnologických společností, provádí  Biogen inovativní vědecký výzkum. Cílem tohoto výzkumu je v posledním desetiletí nalézt léčbu na závažná a často nevyléčitelná neurologická onemocnění.

Miliony lidí na celém světě jsou postiženy roztroušenou sklerózou, Alzheimerovou chorobou, Parkinsonovu chorobou a amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). Mnoho lidí také trpí méně známými onemocněními, například spinální svalovou atrofií (SMA) a progresivní supranukleární obrnou (PSP).

Jsme přesvědčeni o tom, že v žádné jiné oblasti medicíny nenajdeme tak velkou potřebu nebo tolik prostoru pro lékařské objevy jako právě v neurovědách.

Společnost Biogen má ve svých řadách několik nejlepších světových neurologů a neurovědců. Společně s lékaři a předními vědeckými pracovníky na celém světě se snažíme posouvat kupředu lékařský výzkum. Naše zaměření na neurovědy, naše hluboké vědecké znalosti a naše odvaha brát na sebe rizika, z nás činí lídry ve výzkumu a vývoji léků. Měníme oblasti neurověd tak, aby přinášely prospěch celé společnosti.

Naše technologie a možnosti výroby vytvářejí nové cesty plynulého přechodu přípravků z vývoje do výroby s cílem rychlejšího dodání našich kvalitních léků na trh.

Respektujeme přínos poskytovatelů zdravotní péče, kteří se starají o osoby trpící neurologickými chorobami. Vážíme si a oceňujeme důležitou roli ošetřovatelů, rodin a přátel, kteří o tyto osoby pečují.

Společnost Biogen se angažuje ve spolupráci se zájmovými skupinami a pacientskými organizacemi, protože právě ony slouží komunitám, které zastupují.

Jsou nám zřejmé výzvy, kterým v dnešní době čelí systémy zdravotní péče, a proto spolupracujeme s regulačními orgány a zákazníky, jako jsou například poskytovatelé zdravotní péče a plátci, abychom mohli pacientům umožnit přístup k našim lékům.

Jednáme profesionálně a eticky a dodržujeme předpisy a pravidla a cítíme odpovědnost za budování hodnoty pro naše investory.

Společnost Biogen přispívá komunitám, ve kterých žijeme. Aktivně podporujeme naše zaměstnance, různorodost a inkluzi, a udržitelnost životního prostředí.

We care deeply about making a difference.

We work fearlessly. We do not give up even when challenged, pursuing innovation in all that we do.

We are humbled by the opportunity to change lives.