Alzheimerova choroba

Náš špičkový neurologický výzkum a vývoj přináší nové přístupy u dříve nezvladatelných neurodegenerativních stavů, jakým je například Alzheimerova choroba.

Na Alzheimerovu chorobu nahlížíme jako na oblast, v níž můžeme obrovským způsobem změnit životy pacientů. V současné době není k dispozici terapie, která by zabránila, zpomalila nebo zastavila progresi tohoto onemocnění.

Alzheimerova choroba je progresivní neurologické onemocnění, které narušuje myšlení a nezávislost milionů lidí na celém světě. S Alzheimerovou chorobou a souvisejícími demencemi žije v současné době více než 5 milionů Američanů, celosvětově pak přes 40 milionů lidí a tato čísla rychle stoupají.

Toto onemocnění má negativní vliv nejen na kvalitu života, ale i jeho délku – je to 3. nejvýznamnější příčina úmrtnosti osob nad 65 let, po rakovině a onemocněních srdce.

Alzheimerova choroba je obvykle diagnostikována u osob starších 65 let, i když začíná dříve nepatrnými neurologickými změnami, ke kterým dochází roky nebo dokonce desetiletí před tím, než se objeví příznaky. Mnoho lidí zažívá časné, často nerozpoznané, známky mírné kognitivní poruchy.

Společnost Biogen dlouhodobě podporuje výzkum a léčbu Alzheimerovy choroby. Naší vizí je nově definovat Alzheimerovu chorobu pomocí inovativních léků, které zlepšují život pacientů a jejich ošetřovatelů.

Naše výzkumné programy kladou důraz na časné stadium onemocnění a cílí na některé z identifikovaných příčin, a to patologii amyloidu a proteinu tau, které zřejmě hrají zásadní roli v rozvoji Alzheimerovy choroby. Tyto programy zahrnují preklinické experimenty až po klinická hodnocení fáze 3.