Biosimilární léky

Naše portfolio anti-TNF terapií je dostupné v Evropské unii. Inhibitory TNF jsou typem terapie, která léčí zánětlivé stavy, například revmatoidní artritidu (RA), psoriatickou artritidu, juvenilní artritidu, zánětlivá onemocnění střev (Crohnovu chorobu a ulcerózní kolitidu), ankylozující spondylitidu a psoriázu. Tlumí zánět a zastavují progresi onemocnění tím, že cílí na látku, která zánět vyvolává a která se nazývá faktor nádorové nekrózy (tumor necrosis factor, zkr. TNF).

Tyto biosimilární terapie se odkazují na již dostupné originální přípravky (tzv. originátory). Vývoj biosimilárních léků spojuje náš odkaz v oblasti vědeckých inovací s příležitostí snížit náklady na zdravotní péči a zvýšit tak přístup k biologickým lékům. To je náš způsob, jak změnit život pacientů, kterým sloužíme.

 

Biosimilární léky

Biosimilární léky jsou klasifikovány jako biologická léčiva, která se podobají dostupným biologickým terapiím známým jako originátory. Společnost Biogen už přibližně 40 let úspěšně vyrábí složité originální biologické léky. Dnes je jednou z mála společností s rozsáhlými výrobními kapacitami a hlubokými vědeckými znalostmi, které jsou potřebné k výrobě biosimilárních přípravků moderních biologických léků.

Mnoha biologickým lékům končí patentová ochrana a společnost Biogen je přesvědčena o tom, že biosimilární léky mají zásadní význam pro zajištění budoucích zdravotnických inovací. Biosimilární léky mohou ulevit zátěži systémů zdravotní péče tím, že nabízejí úspory nákladů a napomáhají trvalému přístupu k terapiím. Biosimilární léky také mohou pacientům a lékařům rozšířit možnosti, jak vyhovět jejich individuálním potřebám. Společnost Biogen disponuje odbornými znalostmi, které jsou nutné pro výrobu a zajištění spolehlivých dodávek biosimilárních léků. Naše biosimilární léky se vyrábějí v tomtéž moderním zařízení v dánském Hillerødu, v němž se vyrábějí i naše originální léky.

Zdravotničtí odborníci mohou získat více informací o dostupnosti biosimilárních léků společnosti Biogen v České republice zde.