Roztroušená skleróza

Společnost Biogen je průkopníkem ve vývoji léčby roztroušené sklerózy (RS) již více než 25 let. Pokračujeme v inovacích s cílem pokročit v léčbě RS a zlepšit výsledky terapie pacientů. Náš výzkum je zaměřen na potenciálně transformativní terapie, zahrnující možnou reparaci poškození způsobeného RS. Náš probíhající výzkum neurodegenerace a reparace neuronů pomáhá razit cestu novým terapeutickým řešením, která nás mohou přivést blíže k vyléčení RS.

Zároveň spolupracujeme s předními akademickými institucemi a centry pro léčbu RS, abychom zlepšili způsoby diagnostikování, monitorování a zvládání projevů RS. Používáme nové technologie ve vývoji inovativních programů a nástrojů, abychom dokázali lépe porozumět příčinám onemocnění, měřit dopady a směřovat léčbu RS. Společně s našimi partnery pracujeme na tom, abychom lékařům a pacientům umožnili rozhodovat se o individualizované léčbě RS s cílem zlepšit péči na základě odborných lékařských poznatků.

V rámci naší inovativní výzkumné spolupráce spojujeme technologie, jako jsou například sledování biomarkerů a použití osobních senzorů, s reálnými údaji z běžné klinické praxe a vytváříme tak standardizované, vysoce kvalitní údaje, které mohou pomoci řídit personalizovanou léčbu.

Vyvinuli jsme jednu z největších světových databází RS, která slouží k hledání odpovědí na zásadní otázky týkající se tohoto onemocnění, včetně toho, zda existují potenciální prediktory progrese RS. Nebo zda některé terapie, použité dostatečně brzy, mohou mít pro pacienty potenciální dlouhodobý přínos, jako je oddálení potřeby pomůcek k chůzi a invalidních vozíků nebo zpomalení zhoršování jiných podstatných tělesných a nervových funkcí.

Práce, kterou dnes na poli RS děláme, je plánována tak, abychom rozšiřovali naše zaměření i mimo oblast léčby, a je nezbytná k tomu, abychom lépe porozuměli tomuto onemocnění.

 

Terapie

Naše portfolio léků, které v tomto oboru stojí na vedoucím místě, nám dnes pomáhá reagovat na různé potřeby, jež pacienti s RS mohou během svého života mít.

Máme nejrozsáhlejší portfolio léků pro léčbu RS čtyři onemocnění modifikující léky a jeden lék určený k symptomatické terapii. Globálně je v současnosti více než jeden ze tří pacientů s RS léčen přípravkem společnosti Biogen.

Zdravotničtí odborníci mohou získat více informací o dostupnosti léků společnosti Biogen pro léčbu RS v České republice zde.

 


Budoucí vývoj