Věda a inovace

Biogen Digital Health

Jsme globální součástí společnosti Biogen a zabýváme se průkopnictvím v oblasti personalizované a digitální medicíny.

Naším cílem je měnit životy pacientů tím, že přinášíme do medicíny personalizovaná a digitální řešení. Hledáme řešení pro rozvoj výzkumu, klinické péče a zlepšení postavení pacientů pomocí vědeckých dat a digitálních technologií. Věříme, že nyní, více než kdy předtím, by se biologie a technologie měly spojit, aby lépe plnily potřeby pacientů a zároveň umožnily posun směrem k dostupnější a spravedlivější péči zaměřené na prevenci.

Naše digitální řešení v oblasti zdraví

Naše portfolio digitálních řešení v oblasti zdraví zahrnuje iniciativy napříč klinickým vývojem i reálnou praxí v různých fázích (vývoj, validace a uvedení na trh) a různých terapeutických oblastech.

Zaměřujeme se na tři hlavní kategorie: digitální řešení v oblasti zdraví, digitální řešení v oblasti medicíny a digitální terapie.

Partnerství pro inovace

Biogen Digital Health spolupracuje s inovátory,kteří se věnují hledání nových řešení, jež mohou změnit péči o pacienty v oblasti digitálního zdraví z nejrůznějších odvětví celého systému. Zaměřujeme se na takovou spolupráci, která podporuje portfolio společnosti Biogen v oblasti neurologie, imunologie a duševního zdraví.

Také by vás mohlo zajímat: Věda a inovace